Pastorala la Nașterea Domnului a I.P.S.Filaret, Arhiepiscop al Făleștiului și a Moldovei de Est

                                         PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI                                           

 

Prea Cucernicului cler,

Preacuviosului cin monahal,

Dreptmăritorilor crestini din cuprinsul de Dumnezeu Păzitei Eparhii Ortodoxe a Moldocei de Est.

 

Har și pace de la Mântuitorul Hristos, i-ar de la noi arhierești binecuvântări.

 

,, În El era viața și viața era lumina

oamenilor,,(Ioan 1,4)

 

Preacuvioți  și preacucernici părimți!

Iubiți fii și fice duhovnicești !

Uite-ne ajunși cu credință și evlavie la Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului. După o perioadă de post și asceză, de ascensiune duhovnicească ne putem bucura acum, când dangănete  clopotelor     și imnurile liturgice ne vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos      putem primi pe pruncul Iisus în inimile noastre, imaginilor          deplasându-ne în Peștera Betleemului. Nașterea Mântuitorului          Iisus ne permite să depășim întunericul păcatului din viață. În sufletele noastre e o bucurie imensă și înălțătoare. Omul este cea mai măreață creatură a lui Dumnezeu pe pământ.Este mistuit de păcate și necredință.

Venirea și întruparea Fiului lui Dumnezeu ne dă posibilitatea de a ne debarasa de greutatea păcatului, de a vorbi cu Dumnezeu prin    sinceră și ferbinte rugăciune.

Deoarece din toată creatura lui Dumnezeu doar omul este plăzmuit  după ,,chipul și asemănare Noastră ca să stăpânească toate,,

Facere (1,26). Căzut în păcat și necredință omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, limitânduse doar la viața biologică în detrimentul celui  spiritual. Atunci drepții și proorocii Vechiului Testament au vestit      venirea pe pământ a Mântuitorului.

Pruncul Iisus se naște la Betleem din cea mai curată și Sfântă  ființă Sfânta Fecioara Maria, astfel deschizând calea Îndumnezeirei noastre.

Trăim timpuri grele, crecd că stfel de  timpuri au trăit strămoții noștri ca în timpul războilui și a foamei. Populația Republici noastre zace în sărăcie și deznădejde în ziua de mâne. Mulți sunt pe patul tâguirii și nădăjduesc că vindicarea trupească și cea spirituală vine de la Mântuitorul Hristos, limanul de Mântuire a tuturor credincioșilor.

Deacea Vă îndemn să ne arătăm dragostea prin milostenia noastră față de semenii noștri. Să ne bucurăm de o aleasă trăire duhovnicească în aceste zile,  să fim în permanență bucurie și rugăciune să îmbrăcăm sufletele în haina mântuirii.

Iubiți   credincioși !

Eparhia Ortodoxă a Moldovei de Est și în aceste timpuri tulbere prin slujitorii și credincioșii Ei cotinuăm menirea sa pe pământ cu dăruire și osârdie. Se edifică biserici și mănăstiri, unde se înbină rugăciune, milostenia  și evlavia. Suntem alături de credincioșii noștri și trăim grijile și nevoile celor păstoriți.

Împărtășim Bucuria Nașterii Domnului Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate.

 

    Cu prilejul Sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Vă adresăm tuturor calde și părintești  felicitări, urări de pace și sănătate.

Fie ca pruncul nou-născut să vă călăuzească pașii spre Mântuire !

 

La  mulți ani !

 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și Dragostea lui Dumnezeu Tatăl  și Împărtășirea  Sfântului Duh să Fie cu voi, cu toți !

 

Al vostru smerit și către Hristo – Domnul rugător

 

+ F I L A R E T

 

din Mila lui Dumnezeu

 

Arhiepiscopul   Făleștiului și a Moldovei de Est