Pastorală la Nașterea Domnului a Î.P.S. Filaret, Arhiepiscopul Făleștiului și a Moldovei de Est

Prea cucernicului cler

Prea cuviosului cin monahal

Tuturor dreptmăritorilor creștini din cuprinsul de Dumnezeu păzitei Eparhii Ortodoxe a Moldovei de Est

Har și pace de la Mântuitorul Hristos, iar de la Noi părintească binecuvântare.

Preacucernici și preacuvioși părinți, iubiți frați și surori întru Domnul

Sărbătoarea Nașterea Domnului pentru noi toți, creștinii acestui veac zbuciumat este un praznic al iubirii, milosteniei lui Dumnezeu față de toți oamenii. Pruncul nou- născut în ieslea Bethleemului vine pe pământ, făcându- se Om din Preasfânta Fecioara Maria cu nobilul scop de-a mântui omenirea. ”Această Mântuire au căutat-o si au cercetat-o cu de amănuntul Proorocii.” ( Petru 1,10). Deci Pruncul Hristos vine pe acest pământ să vindece omenirea de boli, neputință atât pe dimensiunile trupești cât și pe plan duhovnicesc, lucruri despre care se vorbește în Vechiul Testament prin Prooroci. Mântuitorul Hristos primește chip de Om pentru a apropia omenirea de Împărăția lui Dumnezeu, pentru a o păstori spre Mântuire. ” Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul Sfânt și a fost văzut de îngeri. Și a propăvăduit între neamuri, a fost crezut în lume.” ( Timotei 3,16).

Iubiți fii și fiice duhovnicești!

Acest binecuvântat prilej, Praznicul Nașterii Domnului ne îndeamnă și astăzi să ne apropiem de semenii noștri, să fim milostivi și grabnic ajutători față de aproapele nostru aflat în suferință sau boală. Altfel care ar fi fost rostul faptului îndemnului vechi  ” Prin El am cunoscut Calea, Adevărul și Viață?” ( Ioan 14,6).

Viața pământească a oamenilor trebuie să fie o permanentă tendință spre dragoste, împăcare și armonie. Toate aceste obiective pot fi atinse doar prin rugăciune, pocăință și purificare duhovnicească.

Biserica ortodoxă a avut un an plin de încercări și  incertitudine. Suntem cu regret martori  a unui sângeros război între două popoare ortodoxe. Război, care zilnic provoacă mari și inutile jertfe omenești. De aceea vin cu un îndemn pentru Frățiile Voastre la fierbinte și sinceră rugăciune pentru  instaurarea păcii și încetarea acestui război sângeros. De asemenea vă îndemn  să vă rugați pentru zecile  de mii de creștini ucraineni, care și-au pierdut viața în această acerbă luptă pentru Libertate.

Haideți să ne unim în rugăciune, la acest Praznic Împărătesc ca Mântuitorul Hristos să ne binecuvânteze pe toți cei ce I se închină  și se roagă. Să vă învrednicească  a petrece Sfintele Sărbători în pace, cu o sănătate durabilă alături de cei apropiați sufletului.

Harul Domnului  Nostru Iisus Hristos, Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

Al Frățiilor Voastre către Domnul rugător duhovnicesc părinte

+ Filaret, din Mila Domnului , Arhiepiscopul Făleștiului și a Moldovei de Est.