Pastorală la Nașterea Domnului

” Vă vestesc  vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitorul, Care este Hristos Domnul în cetatea lui David .” ( Evanghelia după Luca 2, 10-11)

Iubiților preoți din parohii, cuvioși viețuitori ale Sfintelor mănăstiri  și dreptmăritorilor  creștini a  de Dumnezeu păzitei, Eparhii Ortodoxe a Moldovei de Est.

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este vestită de îngeri, fiind bucurie mare pentru mântuirea tuturor credincioșilor. Sfântul Evanghelist Luca atribuie Nașterii Domnului vestită de îngeri păstorilor din Bethleem o semnificație alegorică, deoarece Dumnezeu Cel nevăzut cu ochii, necuprins cu mintea și privirea capătă dimensiuni fizice. Pruncul nou născut în ieslea Bethleemului vine cu slavă cerească pentru a dărui viață veșnică nouă, credincioșilor, celor ce cred și se roagă. Fiul Tatălui Ceresc a luat înfățișarea de copil, pentru a ne învăța pe noi să căutam neîncetat și să iubim necondiționat pe Tatăl Ceresc, Făcătorul Cerului și al Pământului. Alegoric vorbind Mântuitorul s-a făcut purtător de trup omenesc pentru  ca noi să devenim purtători ai Duhului Sfânt. S-a făcut  Fiu smerit al omului pentru ca noi, oamenii să-L urmăm spre mântuire. Dragostea Lui pentru omenire, smerenia față de Tatăl Ceresc ne servesc ca indici, piloni a desăvârșirii duhovnicești. Aceasta este adevărul adânc al slavii Domnului. A fost vestit ca Mântuitor pentru că Mântuirea semnifică pe Dumnezeu cel Sfânt și Veșnic. Se naște ca Mântuitor pentru a ne vindeca de păcat și moarte, făcându-ne părtași  ai vieții veșnice. La Nașterea lui Hristos, Cerul se unește cu Pamântul pentru a ne demonstra taina mântuirii oamenilor în Biserica lui Hristos.

Iubiți fii si fiice duhovnicești,

Nașterea Mântuitorului nostru, vestită de îngeri ca o bucurie enormă pentru tot poporul păstrează semnificația  și ăn zilele noastre, deoarece e o sărbătoare a bucuriilor pe care ne o dăruiește nouă Dumnezeu- Tatăl în Fiul Său Hristos Mântuitorul prin  lucrarea Sfântului Duh.

” Pe El, Hristos fara să-L  fi văzut, î-L iubiți, întru El deși acum nu îl vedeți , voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preaslăvită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea sufletelor.” ( Petru 1, 8-9 ) Bucuria crednței ca bucuria mântuirii oamenilor a fost vestită de profetul Isaie în Vechiul Testament. Ea este trăită de toata suflarea creștinească de la Sfinții Apostoli de-a lungul veacurilor până în prezent. Ea se manifestă în mulțimea bisericilor și mănăstirilor, în operele de artă creștină, în frumusețea colindelor și datinilor populare. Toate acestea sunt pătrunse și luminate de bucurie, iubire, milostenie a Slavei Domnului nostru Isus Hristos, Mântuiutorul Lumii.

În viața cotidiană și în special la sărbători e necesar  să oferim semenilor noștri semne ale bucuriei. Să facem bine celor triști și singuratici, celor bolnavi și săraci. Deci să manifestăm iubire precum ne o oferă nouă Hristos Mântuitorul.  ” Credința e lucrătoare prin iubire.”  ( Galateni 5,6) Să nu uităm de a pomeni în rugăciuni și pe frații noștri ce sunt departe de baștină. În timpul Sfintelor Sărbători a Nașterii Pruncului Iisus să oferim daruri, dragoste, milostenie, rugăciune și să mulțumim Mântuitorului pentru toate binefacerile Sale, pentru dragostea jerfelnică față de  noi, creștinii acestor timpuri zbuciumate.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători a Nașterii Domnului Vă adresăm tuturor calde și parintești felicitări, urări de pace și sănătate.

La Mulți Ani!!!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și Dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și Împărtașirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!!!

Al vostru smerit și către Hristos Domnul rugător

+ Filaret

din Mila lui Dumnezeu, Episcop al Făleștiului și a Moldovei de Est.